Ekonomi
Giriş Tarihi : 09-12-2021 17:25   Güncelleme : 09-12-2021 17:25

YALOVA TARIMSAL KURAKLIKLA MÜCADELE EYLEM PLANI TOPLANTISI YAPILDI

YALOVA TARIMSAL KURAKLIKLA MÜCADELE EYLEM PLANI TOPLANTISI YAPILDI

YALOVA TARIMSAL KURAKLIKLA MÜCADELE EYLEM PLANI TOPLANTISI YAPILDI

Yalova İli Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı başkanlığında Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya Kaymakamlar, Belediye Başkanları, ilgili Kurum Kuruluş Müdürleri, ilgili STK temsilcileri ile teknik personeller katıldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı’nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak Meteoroloji Müdürü Ahmet İnci Yalova’nın meteorolojik verileriyle ilgili sunum eşliğinde bilgiler aktardı.

DSİ 13. Şube Müdürü Pelin Yalçın Balcı’da yaptığı sunumda Yalova genelinde yapılan, yapımı devam eden ve planlanan baraj-gölet çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı.

Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğünden Mühendis Alaattin Duran ise yaptığı sunumda sekreteryası kendileri tarafından yürütülen 06.06.2012 Tarih ve 28315 Sayılı Resmi Gezete’de yayınlanan 02.05.2012 Tarih ve 2012/3191 Nolu Tarımsal Kuraklıkla Mücadele İle Kuraklık Yönetimi Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ve 18.08.2012 Tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik”  kapsamında, 2018-2022 yıllarını kapsayan Yalova İli Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde Kuraklık, Kuraklık Çeşitleri, Tarımsal Kuraklık Yönetimi ve Tarımsal Kuraklık Eylem Planı Kapsamında planlanan Çiftçi Eğitimleri hakkında ayrıntılı bilgiler aktardı.

İl Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kurum-kuruluşların katılımı ile yürürlüğe konulan 2018-2022 Yalova Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde Yalova Tarımsal Kuraklık İl Yönetimi ve Kriz Merkezi Komisyonu, 2020-2021 tarım yılına ait tarımsal kuraklık ihtimalinin değerlendirildiği ilk toplantısını 28 Ocak 2020 de, 28.12.2020 de ikincisini, 28.04.2021 tarihinde de üçüncüsünü yapmış ve alınacak tedbirler ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmişti.

2022 yılında alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla dördüncüsü yapılan toplantıda sekiz maddelik tedbirlerin belirlenerek imzaya açıldı.

Son yıllarda ülkemizi de tehdit eden kuraklık riskine karşı hayatın her alanında suyun tasarruflu kullanılması konusunda toplumda farkındalığın belediyeler ve kaymakamlıklar ve Araştırma Enstitüsünün de yapacağı çalışmalarla gündemde tutulması,

2. Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından;

-Yağışların taban suyundan sızıp kaybının önlenmesi açısından toprak işleme teknikleri ile toprağı minimum düzeyde işleyerek doğrudan ekim/dikim yöntemlerinin uygulanması,

-Verimi çok düşük kuru tarım arazilerinde üretimin, hububat yerine fiğ, korunga, aspir gibi ürünlere kaydırılacak münavebe sistemleri uygulanması,

-Toprağın su tutma kapasitesini artıran, bitki besin maddelerinin toprakta tutunmasını sağlayan organik madde Ülkemiz genelindeki tarım topraklarında olması gereken miktarın çok daha altında bulunmaktadır. Bu nedenle İlimiz genelinde topraktaki organik maddeyi artıcı yöntemler hakkında çiftçilere yönelik eğitim, yayım ve yayın sağlaması,

3. Çiftçilerin, kuru tarım yapılan bölgelerde kuraklığa dayanıklı, sulu tarım arazilerinde ise su tüketimi az olan tür ve çeşitler konusunda Tarım Orman İl/İlçe Müdürlüğü ve Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün birlikte çalışma yaparak bölgeye uyum sağlayabilecek çeşitler ve kısıtlı suyun etkin kullanımı hakkında önerilerde bulunulması, basınçlı-kapalı sulama sistemlerinin yüzey sulama sistemlerine göre üstün yönleri konusunda eğitimler verilmesi,

4.

Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından; İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri, Belediyeler ve çiftçi örgütleri ile işbirliği yapılarak ilimizdeki sondaj kuyularının tespiti ve denetlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi,

6. Sulama suyu, içme suyu, sanayi ve diğer ihtiyaç alanları için günlük kullanım ve su kaynakları miktarlarının Devlet Su İşleri_ Şube Müdürlüğü, Yeşil Körfez Su Birliği ve Belediyelerce izlenerek kuraklık ve su kaynakları konusunda, medya kanalıyla halkı sürekli bilgilendirmesi,

7. Meteoroloji Müdürlüğü tarafından iklim verilerinin takip edilerek, verilerin her ay düzenli olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gönderilmesi. 2022 Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki yağış miktarlarının son 30 yıllık mevsim ortalamalarının altında seyretmesi durumunda, Tarımsal Kuraklık İl Yönetimi ve Kriz Merkezi Komisyonunun Nisan ayı içerisinde tekrar toplanarak durum değerlendirmesi yapması ve alınması gereken önlemlerin görüşülmesi,

8. YASKİ (Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Altyapı Birliği) tarafından öneri olarak sunulan “Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Belirlenmesi” projenin hayata geçirilebilmesi ile ilgili araştırmaların yapılarak bir sonraki toplantıda bilgilendirme sunumu yapılması kararlaştırıldı.

.