Ekonomi
Giriş Tarihi : 07-04-2022 20:28   Güncelleme : 07-04-2022 20:28

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SU YÖNETİMİ TOPLANTISI YAPILDI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SU YÖNETİMİ TOPLANTISI YAPILDI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SU YÖNETİMİ TOPLANTISI YAPILDI

İlimizin de Marmara Havzasında yer aldığı ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “6 Havzada Nehir Havzası Yönetim Planlarının Hazırlanması İçin Teknik Yardım Projesi” kapsamında İl Müdürlüğümüzde “Su Yönetimi” konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Müdürümüz Suat Parıldar, İl Müdür Yardımcıları İrfan Sakinci ve Selçuk Yaman, Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden Su Uzmanları, Şube Müdürleri, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden ve İl Müdürlüğümüzden teknik personellerin katılımıyla düzenlenen toplantıda su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı temin etmek amacıyla yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Projede genel olarak AB Su Çerçeve Direktifi ve ilgili kardeş direktiflerin uygulanması yoluyla 6 havzadaki tüm su kütlelerinde iyi su durumuna ulaşılması ve ilgili sektörlerin ihtiyaç duydukları suyun adil, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanması hedefleniyor.

Projenin genel hedefi ve amacına dayalı olarak; 6 adet nehir havzası yönetim planının hazırlanması yoluyla Çevre ve İklim Değişikliği Faslının kapanış kriterinin yerine getirilmesi konusunda ilerleme kaydedilmesi, İklim değişikliğinin etkileri ve kuraklık analizleri dikkate alınarak suyun 6 havzada paylaşılmasından ziyade, su kullanımının faydalarının paylaşılmasına bağlı olarak 6 adet Sektörel Su Tahsis Planının hazırlanması yoluyla her sektör için su talebinin hakkaniyetli bir şekilde paylaşılmasının sağlanması, Havzaya özgü Sektörel Su Tahsis Planlarının gerekliliklerinin uygulanabilmesi için mevcut kurumsal yapının güçlendirilmesine yönelik mevzuat hazırlanması, Kurumsal kapasite ve halkın farkındalığının artırılması ve Doğu Akdeniz Havzasında Çevresel Kalite Standartlarının uygulanmasının çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesi hedefleniyor.

Projenin sözleşme makamı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Yatırımları Daire Başkanlığı olup, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü de nihai faydalanıcısı olacak..