Ekonomi
Giriş Tarihi : 27-06-2021 23:35   Güncelleme : 27-06-2021 23:35

ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ YAYINLANDI

Çiğ Süt Desteği Ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (TEBLİĞ NO: 2021/22) 27

ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ YAYINLANDI

Çiğ Süt Desteği Ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (TEBLİĞ NO: 2021/22) 27.06.2021 tarih ve 31524 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

İlgili tebliğde; Çiğ Süt Desteklemesi;

(1) Çiğ süt desteklemesi; üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işleme tesislerine, fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzu karşılığında kendisi, üretici/yetiştirici örgütü veya bunların %50 (yüzde elli)’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan ve BSKS veri tabanına aylık olarak kaydettiren bir üretici/yetiştirici örgütüne üye/ortak olan yetiştiricilere ödenir.

(2) Çiğ süt desteklemesi, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak; inek, manda, koyun ve keçi sütü ile soğutulmuş inek sütü ve üretici/yetiştirici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütü ve 25/1/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64) çerçevesinde sınıflandırılan inek sütünün sınıfına göre Bakanlığın belirleyeceği dönemler, kriterler ve birim fiyatlar üzerinden ödenir.

(3) Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretici/yetiştirici örgütü üzerinden satan üretici/yetiştiricilere Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ilave destekleme ödemesi yapılır ifadeleri kullanıldı.

İlgili Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/esk…/2021/06/20210627-1.htm